top of page

הסדרי נגישות

:מבוא
 

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט.

ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.

 

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

אתר האינטרנט עומד, ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר.


?כיצד עובדת ההנגשה באתר
 

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת

הדף.

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.


אפשרויות הנגישות בתפריט:
 

  • התאמה לניווט מקלדת – מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת.

  • התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA, JAWS

  • הגדלה והקטנת הפונט באתר

  • התאמת נגודויות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

  • התאמת ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

  • התאמת אתר לעיוורי צבעים

  • שינוי הפונט לקריא יותר

  • הדגשת קישורים באתר

  • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות


:פניה לרכז הנגישות
 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החנות עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה

בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

 

פרטי רכז נגישות האתר:

שם: אבי זיפתי

טלפון: 050-7907123

 lalisb84@gmail.com :אימייל

bottom of page